Shanghai Keter new material co., LTD.

4166am金沙
人才理念:
1焦点思惟:人を人にして、実事に基づいて
2会社のために、社員のために
3機会公允、奮闘勤奋
4人才優先、ブランド確保
5才气重視、公允競争、私交遠慮
www.js333.com
社員関係:
1会社と社員関係: 会社は親、社員は子
2下属と下級関係: 配合奮闘、配合共済、配合発展
3会社と社会と社員関係: 社会は海、会社は船、社員は船員
5wk.com